Tròng kính Zeiss LotuTec UV có tính năng gì

Tròng kính Zeiss LotuTec UV có tính năng gì

Tròng kính Zeiss LotuTec UV có tính năng gì Tròng kính Zeiss LotuTec UV lớp váng tiêu chuẩn đến từ tập đoàn của Đức có lớp phủ LotuTecTM cho hiệu quả hình ảnh tối ưu bởi nguyên tắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên – Lá Sen. Với hiệu ứng lá sen, nước và bụi […]

Thương Hiệu: